Forex Trading Library

Kabel na lokalnym oporze

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 190 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach wyznaczania wierzchołka cenowego. Widoczne maksimum wykorzystane zostało jako początek pomiaru Fibonacciego. W ten sposób otrzymujemy obecny układy techniczne.

GBPUSD H1

W piątkowy poranek pojawiają się ciekawe rozstrzygnięcia. Notowania jeszcze przed godziną 9 osiągają pułap mierzenia 50%. Jest to poziom, który stanowi aktualny opór dla notowań. Ewidentnym potwierdzeniem jest tutaj biegunowość obszaru. Wskazana strefa odnosi się do wyceny 1,2540.

Leave A Reply

Your email address will not be published.