Czy Funt brytyjski będzie tracił na wartości?

0 11

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować zmienność Kabla na ostatnich kilkunastu sesjach. Początek wykresu zawiera lokalne wierzchołki, które stanowią podstawę dla przedstawianego scenariusza technicznego.

Fala wzrostowa, na której opierają się mierzenia Fibonacciego, rozpoczyna się od dołka w dniu 25 sierpnia. Jest to lokalne minimum po kursie 1,3050. Kolejne sesje przyniosły natomiast silne odreagowanie notowań GBPUSD, a było to podyktowane w szczególności słabością amerykańskiego dolara.

Silne ZZB na GBPUSD

GBPUSD H1

W dniu dzisiejszym wyznaczamy schemat korekcyjny dla notowań Kabla. Jest to podyktowane kierunkiem wykresu w ostatnich godzinach. Seria czarnych świec spadkowych rozpoczęła się od wtorkowej sesji amerykańskiej i jest dziś kontynuowana.

Docelowa strefa popytowa opiera się na silnej biegunowości oraz dwóch precyzyjnych mierzeniach. Zwracamy uwagę na szeroki pomiar OneToOne z poprzedniej korekty średnioterminowej oraz 50% z całego impulsu wzrostowego.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.