USDJPY testuje dolne ograniczenie

0 27

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trendu wzrostowego, który wyznaczył swoje maksimum w drugiej połowie października. Wtedy to kurs USDJPY osiągnął pułap cenowy 114,70.

USDJPY H4

Od kilkunastu sesji notowania Ujka poruszają się w wyraźnym trendzie bocznym. Od góry możemy poprowadzić linię ograniczenia, która łączy ostatnie opadające wierzchołki. Stanowi ona pułap podażowy dla notowań. W ostatnich godzinach kurs Ujka porusza się na południe i dociera do dolnego ograniczenia. Jest to już kolejny test siły kupujących i prawdopodobieństwo wybicia dołem rośnie. Ewentualne zamknięcie formacji świecowej H4 poniżej wsparcia, stanowić może silny sygnał sprzedaży.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.