Forex Trading Library

Ujek kontynuuje korektę wzrostową

0 80

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 830 pipsów.

Lewa strona wykresu, rozpoczyna się w momencie dużego wzrostu zmienności na parze walutowej USDJPY. Byliśmy świadkami sytuacji, w których świece 4-godzinonwe przekraczały 400 pipsów zakresu.

USDJPY H4

Obecnie korzystamy z mierzenia FE100, aby wyznaczyć najbliższy poziom podażowy. Mamy tutaj też silną biegunowość obszaru, który stanowi ten właśnie opór dla notowań. Scenariusz, który został wyznaczony odnosi się do wyceny 155,30. Istotne jak zawsze będą też potwierdzenia na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.