Korekta na rynku złota 2021-05-12

0 121

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 75 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej w ramach trwającego trendu wzrostowego. W ramach widocznej fali spadkowej ukształtowane zostało low cenowe po kursie 1 770 dolarów za uncję złota.

GOLD H4

W bieżącym tygodniu budowana jest wyraźna korekta spadkowa. Po wyznaczeniu maksimum cenowego podczas sesji poniedziałkowej, kurs złota porusza się w mało zdecydowane sekwencji. Pozostajemy jednak w scenariuszu układu OneToOne. Wsparcie wyznacza tutaj mierzenie FE100 oraz 38,2% fibo z pomiaru ostatniej fali wzrostowej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.