Czy EURUSD pogłębi korektę?

0 48

Poniższy wykres przedstawia notowania EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę głównej pary walutowej na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu spadkowego, który jest częścią szerokiej korekty spadkowej. Pod koniec pierwszej połowy listopada, na wykresie EURUSD rozpoczęła się obecna kampania wzrostowa. Doprowadziła ona kurs głównej pary walutowej do wierzchołka na okrągłym poziomie cenowym 1,2000.

popyt na EURUSD

EURUSD H2

Obecny tydzień rozpoczął się od dominacji sprzedających na Edku. Kluczowa była poniedziałkowa sesja amerykańska, na której dolar wyraźnie zyskiwał do europejskiej waluty. W godzinach nocnych pojawiło się odreagowania, ale nie powinno być ono traktowane mocno wiążąco. Sesja azjatycka na wykresie EURUSD często bywa dość losowa. Obecnie warto zakładać pogłębienie korekty spadkowej i zejście poniżej okrągłej strefy cenowej 1,1900. Korzystając z mierzenia FE100, uzyskujemy techniczny poziom popytowy, który wyznacza kurs wsparcia – 1,1895.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.