Czas na spadki GBPUSD?

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie kurs wyznaczył przedział wahań o rozpiętości 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od rozpoczęcia szerokiej korekty spadkowej. Momentem przełomowym był początek listopada, który zaskoczył wyjątkowo silnym funtem brytyjskim. Po czterech tygodniach notowania ukształtowały maksima w okolicy okrągłego poziomu 1,3400.

Dwie strefy na GBPUSD

GBPUSD H3

Za prognozowaną korektą spadkową przemawia rosnąca słabość kupujących. Okrągły poziom cenowy został kilkukrotnie przetestowany, a za każdym razem to podaż dominowała. Nowy tydzień rozpoczyna się od próby wyznaczania nowych lokalnych dołków. Pierwszym targetem dla sprzedających powinien być poziom małego FE100 po kursie 1,3195. W przypadku dalszego pogłębiania spadków, możemy wykorzystać szerokie overbalance, którego rozpiętość wskazuje nam strefę popytową po kursie 1,3070.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.