USDPLN wraca do spadków

0 57

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania wyznaczyły przedział wahań o rozpiętości mniej więcej 2500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego dołka, który ukształtowany został na poziomie cenowym 3,7260. W ostatnim tygodniu września pojawiła się jednak dynamiczna fala wzrostowa, która została wykorzystana dla obecnego scenariusza korekcyjnego.

Wybiciem dołem na PLNie

USDPLN H4

W ostatecznym rozrachunku wyborczym, amerykański dolar utrzymuje swoją wartość na mniej więcej podobny poziomie. W przypadku pary walutowej USDPLN kurs nurkuje ponownie poniżej 3,9000.

W ramach układu technicznego na korekcie pędzącej, mamy tutaj schemat ze strefą popytową 3,7900 – 3,8000. Zakładamy tutaj utrzymanie równości na poszczególnych podfalach i spełnienie warunku AB=CD.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.