Docelowy poziom na EURPLN

0 56

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4 500 pipsów.

Bazujemy tutaj na minimum z pierwszego kwartału 2020 roku kiedy to kurs wyznaczył dołek po cenie 4,2000. Duży wzrost awersji do ryzyka przełożył się na silne wzrosty pary walutowej EURPLN. Po dwóch miesiącach rynek osiągnął pułap cenowy po kursie 4,6300.

EURPLN w korekcie

EURPLN D1

Na wykresach instrumentów finansowych widoczny jest wyraźny spadek awersji do ryzyka. Sprzyja to transferowi kapitału do aktywów bardziej ryzykownych. Zalicza się do nich PLN, który należy do walut raczej dość egzotycznych na rynku forex.

Potencjalnym targetem dla spadków na wykresie EURPLN może być poziom cenowy 4,5000. Jest to strefa oparta na korekcie pędzącej AB=CD. Duży wpływ na kierunek i dynamikę będą miały z pewności dzisiejsze wybory w Stanach Zjednoczonych, pod które rynki pozycjonują się od dawna.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.