Jak znaleźć punkt zwrotny na EURUSD?

0 77

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Edka na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu tygodni. W tym czasie rynek wyznaczył zakres wahań o rozpiętości blisko 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego szczytu, który wyznaczony został na poziomie cenowym 1,1880. Był to również moment, po którym na rynku pojawił się silny popyt na amerykańskiego dolara. Końcówka października przyniosła spadki, które doprowadziły do ukształtowania minimum po cenie (1,1630), a listopad jeszcze pogłębił ten pułap do okrągłej bariery 1,1600.

Harmoniczny target na EURUSD

EURUSD H1

Zawirowania związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych przekładają się ostatecznie na osłabienie amerykańskiej waluty. Dolar traci na wartości do większości głównych walut, w tym również do euro.

Dynamiczne wzrosty pozwalają wyznaczyć perspektywę techniczną opartą na układzie harmonicznym. Zwracam tutaj uwagę na głębokie mierzenia wewnętrzne 78,6% fibo oraz 88,6% fibo. W zależności od dodatkowych potwierdzeń to poziomy 1,1820 i 1,1850 mogą stanowić punkty zwrotne na EURUSD.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.