Kapitał wraca do japońskiego jena?

0 84

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie rynek ukształtował przedział wahań o rozpiętości około 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od minimów z pierwszej połowy listopada, kiedy to rynek wyznaczył dołek po okrągłym kursie 103,00. Pierwsza sesja ubiegłego tygodnia była jednak bardzo dynamiczna. Na rynku pojawiły się doniesienia o szczepionce na COVID-19, a rynku akcyjne poszybowały na północ. Oczywistym faktem była jednoczesna wyprzedaż japońskiego jena.

Silna zapora na USDJPY

USDJPY H1

Ostatnie godziny przynoszą uspokojenie trendu spadkowego na Ujku. Notowania potwierdzają strefę wsparcia na poziomie cenowym 103,70. Poziom oparty jest na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Pod koniec czwartkowej sesji azjatyckiej, rynek wyznaczył tam klasyczną formację podwójnego dna, która dała zarobić około 50 pipsów. Popołudnie przynosi kolejny zwrot notowań, który może doprowadzić do retestu strefy popytowej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.