Wyraźny popyt na brytyjskiego funta

0 85

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to przedstawić dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich dwóch sesji. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości mniej więcej 130 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego wierzchołka po kursie 1,3140. Był to początek środowej sesji azjatyckiej, a więc moment kiedy ku końcowi zbliżało się zakończenie głosowania w Stanach Zjednoczonych.

Kabel osiąga target

GBPUSD M15

Dzisiejsza sesja przynosi wyraźne osłabienie amerykańskiej waluty, a jednym z głównych beneficjentów takiego stanu rzeczy jest funt brytyjski. Przed otwarciem rynku kasowego w Stanach Zjednoczonych, wykres Kabla osiąga target wzrostowy na wysokości punktu D formacji harmonicznej Gartleya. Jest to poziom cenowy (1,3090), a jego potwierdzenie stanowi zewnętrzne mierzenie Fibonacciego 127,2% z fali BC.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.