Dominacja brytyjskiego funta

0 23

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. W tym czasie rynek ukształtował przedział wahań o rozpiętości około 700 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego maksimum, które ukształtowane zostało na poziomie cenowym 1,3470.

Po tym fakcie na wykresie Kabla pojawiła się silna wyprzedaż brytyjskiego funta. Kapitał we wrześniu dynamicznie przenosił się do amerykańskiego dolara. Doprowadziło to do osiągnięcia wyceny GBPUSD na poziomie poniżej okrągłego 1,2700.

GBPUSD w trendzie wzrostowym

GBPUSD H4

Ostatnie dni przynoszą kontynuację trendu wzrostowego na Kablu. Notowania bez problemu wracają ponad okrągłą strefę 1,3000 i kontynuują rajd na północ. Strefą docelową dla kupujących jest z pewnością widoczne maksimum, które opiera się o poziom cenowy 1,3470. Warto też zwrócić uwagę na wielkość korekt i lokalną linię trendu wzrostowego, która została poprowadzona zielonym kolorem.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.