Wraca popyt na dolara?

0 38

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku sesji. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka na poziomie cenowym 105,15. Po tym fakcie pojawiła się wyraźna wyprzedaż amerykańskiego dolara i umocnienie japońskiej waluty. Rynek osiągnął pułap kluczowego wsparcia, które wytrzymało wiele presji ze strony sprzedających.

USDJPY na oporze

USDJPY H1

Wczorajsza sesja amerykańska przyniosła silny wystrzał notowań na północ. Doprowadziło to do osiągnięcia rejonów na mierzeniu 50%. Poziom ten stanowi obecny opór dla notowań, a jest to kurs 104,65. Z każdym kolejnym testem wartość tej strefy podażowej będzie spadać, dlatego istotna jest też obserwacja formacji świecowych jakie będą generowane w tej strefie.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.