Czy możliwa jest kontynuacja?

0 68

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę PLN-a na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o przedziale aż 6600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od marcowego maksimum po kursie 4,3100. Po tym fakcie pojawił się duży spadek awersji do ryzyka, a kapitał zaczął płynąć do bardziej ryzykownych aktywów. Beneficjentem takiego obrotu spraw był z pewnością PLN.

Żelazny opór na PLNie

USDPLN D1

Na przełomie sierpnia i września kurs osiągnął tegoroczne minimum po cenie 3,6500. Jest to jednocześnie najniższa wycena dolara w stosunku do polskiej waluty od mniej więcej dwóch lat.

Ostatnie tygodnia kierują naszą uwagę na strefę podażową 3,9000. Jest to poziom oparty na silnej biegunowości z czerwcowego dołka. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj mierzenie Fibonacciego 38,2%. Od kilku sesji rynek ma duży problem z kontynuacją średnioterminowych wzrostów.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.