Wtorkowa wycena głównej pary walutowej

0 20

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę głównego rynku forex na przestrzeni ostatnich kilku sesji. W tym czasie rynek wykonał bardzo dynamiczny swing wzrostowy, który miał miejsce w dniach 9 i 10 września. Mierzenie tej fali popytowej stanowi podstawę dla horyzontalnych scenariuszy technicznych.

W pierwszej części wykresu ukształtowana została również strefa wsparcia, która bazuje na silnym mierzeniu wewnętrznym 61,8% fibo. Jest to poziom cenowy 1,1815.

Schody cenowe na Edku

EURUSD M30

Rozkładając obecny tydzień na nieco mniejsze składowe, dokonujemy pomiaru FE100 z wyznaczeniem lokalnego wsparcia. Będzie to strefa cenowa (1,1850), która znajduje się obecnie około 40 pipsów powyżej bieżącej wyceny EURUSD.

Nadal aktualnym poziomem oporu jest szerokie mierzenie wewnętrznego Fibonacciego – 61,8% po kursie 1,1910. Sprzedający w tym rejonie odpowiedzialni są właśnie za wyznaczenie maksimum z ostatnich dni.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.