Funt brytyjski kontynuuje wzrosty

0 11

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową za ostatnie kilka sesji. Część wykresu jaka prezentowana jest poniżej, obejmuję zaawansowany etap szerokiego trendu spadkowego na Kablu.

Momentem przełomowym na wykresie GBPUSD jest dzień 11 września, kiedy to ukształtował się lokalny dołek. Wskazane minimum opiera się na poziomie cenowym 1,2760. Pomimo odwrócenie panującego trendu spadkowego, obecna dynamika rynkowa jest raczej przeciętna.

Początek trendu na Kablu

GBPUSD H1

Ciekawy elementem wykresu jest obecnie poglądowa linia trendu wzrostowego. Bazujemy tutaj na lokalnym horyzoncie czasowym, w którym notowania bardzo precyzyjnie utrzymują dolne ograniczenie. Targetem dla strony popytowej powinien być poziom oporu (1,3030), który opiera się na szerokim mierzeniu Fibonacciego 38,2%.

W przypadku zanegowania obecnej tendencji wzrostowej, docelową strefą horyzontalną jest poziom cenowy 1,2850. Wyznaczamy go przy użyciu lokalnego swingu wzrostowego i mierzenia 61,8% fibo.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.