Czy to dobry moment na kupno srebra?

0 23

Poniższy wykres przedstawia notowania srebra na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji. W tym czasie notowania SILVER poruszały się w umiarkowanym trendzie wzrostowym. Nie były to jednak okoliczności, które sprzyjałby lokalnej strategii “buy and hold”.

Dołek widoczny na wykresie został ukształtowany na początku drugiego tygodnia września. Wycena srebra osiągnęła wtedy minimum po kursie 25,80 USD. Był to również moment wzmożonej dynamiki oraz punkt zwrotny dla kupujących. Potwierdza to złotą regułę, iż największa zmienność rynkowa występuje na poziomach zwrotnych.

Podwójne mierzenie na złocie

SILVER H1

Ciekawa strefa techniczna została osiągnięta pod koniec czwartkowej sesji azjatyckiej. Scenariusz kontynuowany jest również po wejściu na rynek kapitał europejskiego. Rynek pozostaje w popytowej strefie (26,70), która opiera się na korekcie pędzącej AB=CD. Po godzinie 8 widzimy pierwsze oznaki przewagi kupujących, które być może zostaną potwierdzone świecą z godziny 9. Pierwszym targetem dla longów jest poziom oporu 27,15 USD.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.