Kolejna okazja na USDJPY

0 12

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową Ujka na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Początek lewej strony wykresu zawiera lokalny dołek, który stanowi podstawę dla mierzenia Fibonacciego.

Główny swing wzrostowy zawiera się w przedziale cenowym 104,15 – 107,05. Jest to fala, która budowana była przez kupujących w pierwszej połowie sierpnia. Pomimo zakresu blisko 300 pipsów, horyzont czasowy dwóch tygodni nie świadczy o ponadprzeciętnej dynamice.

Retest harmonii

USDJPY H4

Piątkowa sesja europejska rozpoczyna się od retestu układu harmonicznego FT Pattern. Jest to schemat z punktem “D” na wysokości mierzenia Fibonacciego 88,6%. Analizowana strefa popytowa odnosi się do poziomu cenowego 104,45.

Z uwagi na dość szeroki horyzont czasowy budowanej formacji, optymalnym rozwiązaniem wydaje się być handel z perspektywy interwału 4-godzinowego. Ewentualna pozycja long powinna być zaplanowana na kilkudniowy target czasowy.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.