Druga okazja na GBPUSD?

0 11

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować zmienność Kabla w dość szerokim horyzoncie czasowym. Mamy tutaj bowiem dwa tygodnie wyceny GBPUSD, a pierwsze widoczne świece to właśnie połowa września.

Patrząc na charakter notowań z ostatnich kilkunastu sesji, możemy wywnioskować, iż typowo średnioterminowe zagrania nie były zbyt zyskowne. Na wykresie widoczne są dość duże korekty i brak wyraźnych sesji kontynuacyjnych.

Szansa na ponowny test

GBPUSD H2

Na wykresie GBPUSD kluczowa jest obecnie strefa podażowa 1,2910 – 1,2920. Jest to poziom oparty na mierzeniu FE100 w ramach korekty pędzącej AB=CD. W dniu wczorajszym pojawiła się pierwsza reakcja na wspomnianym poziomie oporu, natomiast dziś oczekujemy retestu i drugiej szansy od rynku.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.