Niemiecki indeks w konsolidacji

0 7

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX z perspektywy interwału 1-godzinowego. Przedział czasowy w jakim została ujęta analiza obejmuje ostatni miesiąc notowań. Wykres zapoczątkowany jest wierzchołkiem w okolicach okrągłej strefy cenowej 13 300 punktów.

Wspomniane maksimum było punktem zwrotnym dla rozwinięcia korekty spadkowej. Ostatni tydzień lipca przyniósł dynamiczne spadki wyceny DAX-a, który osiągnął minimum w rejonie 12 250 punktów. Opisana fala spadkowa znajduje zastosowanie w obecnym scenariuszu technicznym.

DE30 w konsolidacji

DAX H1

Z perspektywy interwału 1-godzinowego notowania DE30 znajdują się obecnie w kilkudniowej konsolidacji. Charakterystyczna jest strefa podażowa na poziomie cenowym 13 100 punktów. Była to część układu harmonicznego Leonarda, którego wypełnienie znajduje się w punkcie współczynnika 78,6% fibo. Wspomniana strefa podażowa stanowi górne ograniczenie w obecnej konsolidacji.

Wyjątkowo techniczna jest również dolna bariera notowań. Wskazana zielonym kolorem strefa ZZB wyznacza silne wsparcie po kursie 12 800 punktów. Elementem osłabiającym poziom popytowy jest ilość wcześniejszych testów, który zwiększa prawdopodobieństwo wybicia dołem.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.