Forex Trading Library

Czy to optymalny układ na zajęcie pozycji?

0 77

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 130 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu spadkowego. W ramach tych spadków notowania osiągnęły szeroki poziom wsparcia ~ 160,25.

USDJPY M30

Późniejsze odreagowanie z łatwością pokonywało kolejne lokalne opory. Na tą chwilę skupiamy się na głębokim współczynniku lokalnym 78,6% fibo. Jest tam umiejscowiona strefa podażowa po kursie 161,59. Notowania właśnie przetestowały ten pułap po raz kolejny. Może się to okazać optymalnym układem pod próbę zajęcia krótkiej pozycji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.