Forex Trading Library

Zwrot notowań na EURUSD

0 53

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwających wzrostów. Tym samym w przewadze na głównej parze walutowej są kupujący europejską walutę. Lipiec rozpoczął się od korekty spadkowej, która jednak została szybko skontrowana.

EURUSD H1

Obecny scenariusz techniczny bazuje właśnie na wspomnianej korekcie. Jej rozpiętość odkładamy od aktualnego szczytu ~ 1,0845. Dodatkowym potwierdzeniem dla poziomu FE100 jest tutaj mierzenie 50% oraz biegunowość. Wskazany poziom wsparcia to kurs 1,0778. Po drodze mamy jeszcze jednak lokalny popyt w okolicy 1,0793.

Leave A Reply

Your email address will not be published.