Forex Trading Library

Silna strefa podażowa na DAX

0 100

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX na interwale 30-munutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej  450 punktów.

Lewa strona wykresu to okres systematycznych spadków. Trend ten przeplatany był jedną dużą korektą, po której zmalało zaangażowanie strony popytowej.

DAX M30

Obecny scenariusz wyznacza nam kluczową strefę oporu. Bazuje ona na mierzeniu FE100 oraz 50%. Układ ten odnosi się do wyceny 18 430 punktów. Istotnym elementem na wskazanym pułapie technicznym jest również jego biegunowość. Związane jest to z wcześniejszym poziomem wsparcia na tym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.