Forex Trading Library

Powolna korekta na GBPUSD

0 71

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia wierzchołka cenowego po kursie 1,2860. Po tym fakcie notowania dość śmiało zmieniły kierunek na południowy. Bez problemu wybity został poziom, z którego wcześniej uaktywnił się silny popyt.

GBPUSD H1

Na powyższym wykresie mamy zaprezentowany najbliższy poziom podażowy. Schemat bazuje na mierzeniu 38,2% z całego swingu spadkowego. Obecnie jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do zaksięgowania analizowanej strefy. Poziom ten odnosi się do wyceny 1,2735.

Leave A Reply

Your email address will not be published.