Forex Trading Library

Czy DAX powróci do kanału cenowego?

0 89

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości blisko 1000 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach budowania swingu wzrostowego. Podczas tych wzrostów po raz kolejny poprawiony został historyczny rekord na wykresie niemieckiego indeksu. Notowania przekroczyły barierę 18900 punktów.

DAX H4

W kolejnych tygodnia rozgrywana była przestrzeń kanału cenowego. Dopiero na sesji piątkowej rynek dynamicznej zanegował dolną barierę i osiągnął dołek na wysokości mierzenia Fibonacciego 61,8%. Pułap ten pozostaje wsparciem dla notowań po cenie 17980 punktów. W okolicznościach wzrostowego podbicia, istotny będzie fakt, czy rynek powróci w przestrzeń wyznaczonego kanału.

Leave A Reply

Your email address will not be published.