Forex Trading Library

Druga szansa na złocie

0 103

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od ukształtowania wierzchołka cenowego po kursie 2388 USD. Był to moment najwyższej wyceny złota od kilku tygodni.

GOLD H4

Bieżący scenariusz opiera się na mierzeniu 50%. W grę wchodzi klasyczne ukształtowanie formacji podwójnego szczytu. Pierwsze zaksięgowanie strefy oporu pojawiło się na sesji z 12 czerwca. Dziś pojawiają się okoliczności do retestu poziomu 2337 USD. Warto zaobserwować jaka będzie reakcja w przypadku osiągnięcia wskazanej strefy technicznej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.