Forex Trading Library

GBPUSD w lokalnej korekcie

0 97

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego swingu spadkowego. Tym samym rynek osiągnął low cenowe na zamknięciu ubiegłego tygodnia. Od tego momentu powoli wspinamy się na północ.

GBPUSD H1

Poziom najbliższego wsparcia uwarunkowany jest mierzeniem FE100. Zielona strefa popytowa odnosi się do wyceny 1,2640. Powstała ona w ramach pomiaru korekcyjnego, który składa się na układ korekty pędzącej OneToOne. Biorąc pod uwagę ostatnią dynamikę na tej parze walutowej, schemat powinien zostać zaksięgowany jeszcze podczas dzisiejszej sesji czwartkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.