Forex Trading Library

Złoto zmienia kierunek?

0 100

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 180 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się dość chaotycznie. Rynek często zmienia kierunki i brakuje mu sesji kontynuacyjnych. Sytuacja zmieniła się mniej więcej z początkiem bieżącego miesiąca.

GOLD H4

Podczas sesji poniedziałkowej notowania złota dynamicznie zmieniły kierunek. Świeca dzienna przybrała wyraźny kształt pro spadkowy. W perspektywie interwału 4-godzinowego dobrze zarysowuje się układ FE100. Mamy tutaj poziom popytowy oznaczony zielonym kolorem. Wycena wskazanej strefy odnosi się do wyceny 2404 USD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.