Forex Trading Library

Ujek w korekcie pędzącej

0 3

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach dynamicznego tąpnięcia. W ten sposób rynek zakończył pierwszą połowę maja, od dołka na wysokości 153,60.

USDJPY H1

Kolejne sesje upłynęły pod znakiem dominacji kupujących. W ramach panującego trendu wzrostowego uwidocznił się schemat korekcyjny. Mierzenie FE100 wskazuje nam aktualny poziom popytowy po kursie 155,82. Z tego pułapu powinniśmy obserwować wyraźne interwencje kupujących.

Leave A Reply

Your email address will not be published.