Forex Trading Library

Powrót kupujących na SP500

0 55

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu giełdowego SP500 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna w ramach trwającego trendu wzrostowego. Widzimy tutaj jedynie część trwających od kilku miesięcy wzrostów na amerykańskim indeksie.

SP500 H4

Ostatnie kilka dni to wyraźny okres korekcyjny. Rynek przetestował właśnie szeroką linię trendu wzrostowego. Pułap ten pokrywa się również z mierzeniem korekcyjnym FE100. Mam tutaj na myśli poziom cenowy 5142 punkty. Patrząc na formacje świecowe widzimy spory powrót zaangażowania strony popytowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.