Forex Trading Library

Kluczowy współczynnik na EURUSD

0 90

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 255 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wzrostowego podbicia. Rynek osiągnął w ten sposób szczyt na poziomie cenowym 1,0981. Był to jednocześnie drugi najwyższy pułap w bieżącym roku.

EURUSD H4

Obecna sytuacja bazuje również na wzrostowej wspinaczce. Zarysowuje się sekwencja coraz wyższych szczytów. Obecne maksimum lokalne osiągnęło pułap mierzenia Fibonacciego 61,8% po kursie 1,0883. Tam też znajduje się bieżący opór. Od dołu zwracam uwagę na poziom wynikający z mierzenia FE100. To strefa wsparcia po cenie 1,0800.

Leave A Reply

Your email address will not be published.