Forex Trading Library

Notowania EURUSD w konsolidacji

0 57

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 260 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach lokalnego trendu spadkowego. Notowania w szybkim tempie osiągnęły najniższe wyceny od października ubiegłego roku.

EURUSD H1

Od mniej więcej połowy kwietnia, zmienność na głównej parze walutowej wyraźnie wyhamowała. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami trendu bocznego. Górne ograniczenie opiera się na mierzeniu Fibonacciego 38,2% po kursie 1,0710. Zielonym kolorem została oznaczona strefa wsparcia. Bazuje ona na głębokim współczynniku fibo 78,6%. Jest to pułap po kursie 1,0595.

Leave A Reply

Your email address will not be published.