Forex Trading Library

Czy to koniec wzrostów na USDJPY?

0 54

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 830 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia dołka cenowego po kursie 146,50. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara. Tendencja ta nadal utrzymuje się w szerokim horyzoncie czasowym.

USDJPY H4

Obecnie mamy przygotowane dwa scenariusze techniczne. Zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest jednak ten ze strefą oporu. Mamy tutaj bowiem poziom podażowy na wysokości zewnętrznego współczynnik fibo 127,2%. Odnosimy się tutaj do okrągłej wyceny 155,00.

Leave A Reply

Your email address will not be published.