Forex Trading Library

Pierwsza oznaka słabości na SP500

0 86

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu giełdowego SP500 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 330 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Rosnącą dynamikę wzrostów potwierdza oddalenie się kursu na widocznej linii trendu wzrostowego. Obecnie kurs zdecydowanie przybliżył się do tej granicy.

SP500 H4

Bieżący tydzień przynosi ciekawego rozstrzygnięcia. Rynek na interwale 4-godzinowym utrzymuje korektę pędzącą 1do1. Tym samym pojawiają się oznaki słabości kupujących. Wyznaczony obszar odnosi się do wyceny 5217 pkt. Handel w kolejnych godzinach może mieć istotny wpływ na szeroki trend wzrostowy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.