Forex Trading Library

Zewnętrzne poziomy na USDJPY

0 56

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 680 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach korekty spadkowej w szerokim trendzie wzrostowym. Widoczne low osiągnęło pułap cenowy 146,50.

USDJPY H4

Od połowy marca obserwujemy rosnącą wartość amerykańskiego dolara w stosunku do japońskiego jena. Rynek wybił już wszystkie wewnętrzne mierzenia i zbliża się do kluczowego poziomu cenowego. Opisany pułap odnosi się do zewnętrznego współczynnika 161,8% fibo po kursie 153,60.

Leave A Reply

Your email address will not be published.