Forex Trading Library

Żelazna strefa na EURUSD

0 122

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 190 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od potwierdzenia poziomu wsparcia. Rynek kilkukrotnie przetestował wtedy wycenę 1,0795 i rozpoczął swing wzrostowy.

EURUSD H4

Bieżący scenariusz bazuje na kilku silnych elementach. Mamy tutaj przede wszystkim podwójne mierzenie FE100. Jest to schemat szeroki na korekcie pędzącej oraz schemat lokalny na korekcie prostej. W jednym i drugim scenariusz punkt D wypada w bardzo bliskim sąsiedztwie. Kolejny element to mierzenie 50% z ostatniej fali wzrostowej. Warto mieć tez na uwadze biegunowość obszaru, która zawsze stanowi silne potwierdzenie. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 1,0885 – 1,0890.

Leave A Reply

Your email address will not be published.