Forex Trading Library

Odbicie na wykresie EURUSD

0 75

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 290 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od zakończenia fali spadkowej. Tym samym mogliśmy tutaj zaobserwować zmianę średnioterminowego trendu na wykresie głównej pary walutowej.

EURUSD H4

Obecna sytuacja bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Mamy tutaj strefę popytową, która została oznaczona kolorem zielonym. Rynek zaczyna reagować na wyznaczony obszar. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj na pewno biegunowość strefy. Poziom odnosi się do wyceny 1,0872.

Leave A Reply

Your email address will not be published.