Forex Trading Library

Dwie strefy na GOLD

0 106

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 210 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia dołka cenowego po kursie 1985 dolarów za uncję. Od tego momentu notowania odbiły, a następnie rozpoczął się marzec i sytuacja nabrała ponadprzeciętnego tempa.

GOLD H4

W obecnej sytuacji złota porusza się w układzie korekcyjnym. Mamy przygotowane dwa scenariusze, które opierają się geometrycznej precyzji. Pierwsza strefa wyznaczona została z użyciem mierzenia FE100 i odnosi się do korekty prostej AB=CD. Drugi poziom wsparcia bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Mamy więc odpowiednio dwie strefy po kursach: 2115 oraz 2135.

Leave A Reply

Your email address will not be published.