Forex Trading Library

Jak duża może być korekta na EURUSD?

0 95

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Patrząc z perspektywy średnioterminowej, tendencja ta cały czas się utrzymuje. Oczywiście przeplatana jest mniejszymi i większymi korektami, które warto wykorzystać.

EURUSD H4

Obecna analiza opiera się na układzie korekcyjnym. Mamy tutaj przykład największej korekty spadkowej w trendzie. Odkładając jej rozpiętość od obecnego szczytu, otrzymujemy strefę wsparcia. Jest to poziom cenowy po kursie 1,0888. Dodatkowym potwierdzeniem jest mierzenie 50% z ostatniej fali wzrostowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.