Forex Trading Library

Jak duża będzie korekta na funcie?

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach lokalnych spadków. Widoczne low zostało osiągnięte na pierwszej sesji marcowej. Od tego momentu kapitał ucieka do brytyjskiego funta.

GBPUSD H1

Obecnie obserwujemy utrzymujący się trend wzrostowy. Szukając lokalnego układu na dzisiejszą sesję, możemy skorzystać z mierzenia FE100. W ramach równości korekcyjnej otrzymujemy strefę popytową po kursie 1,2775. Tam też należy upatrywać większej reakcji ze strony kupujących.

Leave A Reply

Your email address will not be published.