Forex Trading Library

Aktualna strefa na USDJPY

0 90

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu zawiera dwa kluczowe elementy. Z jednej strony wzrostowe podbicie z początku lutego. Z drugiej strony pojawiła się wyprzedaż dolar w okresie początku marca.

USDJPY H4

W obecnej sytuacji kluczowym elementem jest mierzenie Fibonacciego 38,2%. Rynek już raz zaksięgował opisany współczynnik, który odnosi się do wyceny 148,50. Strefa pozostaje jednak aktualne i kolejne podejście może być okazją do ponownie pozycji krótkiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.