Forex Trading Library

Załamanie na rynku USD

0 82

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia dołka cenowego po kursie 145,90. Po tym fakcie kapitał mocno popłynął do amerykańskiego dolara. Tendencja ta utrzymywał się przez większość miesiąca luty.

USDJPY H4

Obecnie jesteśmy świadkami załamania na rynku USD. Na wielu frontach obserwujemy wyprzedaż amerykańskiej waluty. W przypadku USDJPY spadki docierają do strefy popytowej, która bazuje na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Jest to poziom wsparcia po cenie 147,80.

Leave A Reply

Your email address will not be published.