Forex Trading Library

Czas na korektę na Ujku

0 80

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 540 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali spadkowej, która osiągnęła swoje low w drugim tygodniu marca. Od tego momentu kapitał zaczął przenosić się do amerykańskiego dolara.

USDJPY H4

Ostatnie wzrosty wyhamowały w okolicy okrągłej bariery 152,00. Tym samym wyznaczamy scenariusz oparty na prawdopodobnej korekcie spadkowej. Tym samym dokonujemy pomiaru ostatniego swingu wzrostowego. Strefa wsparcia oznaczona zielonym kolorem bazuje na współczynniku 38,2% po kursie 149,80.

Leave A Reply

Your email address will not be published.