Forex Trading Library

Lokalna korekta na funcie

0 64

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwających spadków. Z biegiem kolejnych sesji natężenie wyprzedaży brytyjskiego funta ustępowało.

GBPUSD H1

Obecna sytuacja bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Schemat ten został zapoczątkowany popytem na GBP. Notowania są już coraz bliżej wyznaczonej strefy podażowej 1,2588. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj ewidentnie biegunowość wyznaczonego obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.