Forex Trading Library

Sygnał wzrostowy na USDJPY?

0 64

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 930 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego 140,25. Wraz z nowym rokiem znacznie wzrósł popyt na amerykańskiego dolara. Trend wzrostowy przebijał kolejne współczynniki Fibonacciego, aż dotarł do tych głębokich.

USDJPY H4

Obecnie pojawiają się znaczne przesłanki do kontynuacji trendu. Rynek jest blisko zanegowania strefy podażowej 149,40. Warto zauważyć jak zamknie się obecna i kolejna świeca 4-godzinowa. Ewentualne zagranie pozycji długiej na pewno wspierane jest panującą tendencją wzrostową.

Leave A Reply

Your email address will not be published.