Forex Trading Library

Połowa swingu na GBPUSD 09-02-2024

0 41

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Kluczowym elementem pierwszej części wykresu stanowi wyznaczenie wierzchołka cenowego. Od tego wierzchołka wygenerowany został dynamiczny swing spadkowy, który wykorzystujemy dla bieżącej analizy technicznej.

GBPUSD H1

Pierwsza połowa bieżącego tygodnia przyniosła dość wyraźny swing wzrostowy. Od środy widzimy znaczne uspokojenie w okolicy znaczącego oporu. Mamy tam bowiem pułap mierzenia 50%, który potwierdzony jest wyraźną biegunowością. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,2645.

Leave A Reply

Your email address will not be published.