Forex Trading Library

Okazja na GBPUSD?

0 117

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Kluczowym elementem pierwszej części wykresu stanowi wyznaczenie wierzchołka cenowego. Od tego wierzchołka wygenerowany został dynamiczny swing spadkowy, który wykorzystujemy dla bieżącej analizy technicznej.

GBPUSD H1

Przed nami ciekawe godziny na wykresie Kabla. Notowania poruszają się bowiem w obszarze technicznej strefy podażowej. Poziom ten został wyznaczony na mierzeniu 50% z ostatniego swingu spadkowego. Będziemy obserwować kolejne formacje świecowe, które mogą potwierdzić przewagę rynkową kupujących lub sprzedających. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 1,2645.

Leave A Reply

Your email address will not be published.