Forex Trading Library

Który kierunek obierze GOLD?

0 154

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 63 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 2002 dolary za uncję. Kolejne sesje upłynęły pod znakiem dominacji kupujących, jednak wzrosty przeplatane były dużymi korektami.

GOLD H4

Obecnie rynek porusza się pomiędzy dwoma technicznymi poziomami. Od dołu mamy strefę popytową, która bazuje na głębokim współczynniku wewnętrznym 78,6% fibo. Wspomniany poziom odnosi się do wyceny 2015 dolarów za uncję. Od góry zwracamy uwagę na strefę oporu, która oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Jest to poziom po cenie 2046 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.