Forex Trading Library

Dolna granica popytowa na USDJPY

0 76

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 145,90. Pierwsza połowa lutego to jednak czas kiedy amerykański dolar wyraźnie zyskiwał na wartości, co przełożyło się na kurs pary walutowej USDJPY.

USDJPY H4

Od kilku sesji trend wzrostowy wyhamował. Notowania ukształtowały wierzchołek nieco poniżej okrągłej bariery 151,00. Dolnym ograniczeniem dla notowań jest pułap mierzenia FE100 po cenie 149,60. Wyraźna biegunowość tego obszaru stanowi silne potwierdzenie dla kupujących.

Leave A Reply

Your email address will not be published.